U bevindt zich hier: Competitie » Competitiezaken » Formulieren » Schuldvrijverklaring

Schuldvrijverklaring

Een speler/speelster die in het lopende seizoen nog niet aan een competitiewedstrijd heeft meegedaan, kan tot 1 maart overschrijving aanvragen naar een andere vereniging. De betrokken speler/speelster dient dan een schuldvrijverklaring van zijn/haar oude vereniging te overleggen aan zijn/haar nieuwe vereniging. 

Klik hier voor het formulier schuldvrijverklaring.

Let op: Bij de overstap naar een andere vereniging dient het lid zijn eigen identificatiekaart mee te nemen. Op deze kaart staat zijn individuele lidnummer welke hij/zij ook zal krijgen bij de nieuwe vereniging. 

In die verklaring staat vermeld dat de speler/speelster voldaan heeft aan zijn/haar (financiële) verplichtingen, voor zover voortvloeiende uit zijn/haar lidmaatschapsverhoudingen met de oude vereniging.

De oude vereniging is verplicht binnen vier weken na het verzoek van de speler/speelster deze verklaring te tekenen als aan de genoemde verplichtingen is voldaan. De nieuwe vereniging is verplicht naar de schuldvrijverklaring te vragen.

Indien een speler/speelster geen geldige schuldvrijverklaring afgeeft, dient hij/zij bij zijn aanmelding als lid bij de vereniging schriftelijk naar waarheid te verklaren dat hij/zij in de afgelopen vijf jaar geen lid van de NBB is geweest.

Indien een speler/speelster lid is geweest van een opgeheven vereniging, dan kan hij/zij alleen lid worden van een nieuwe vereniging met toestemming van het bondsbestuur.

Ook wanneer een speler/speelster in het lopende seizoen wel aan competitiewedstrijd(en) heeft meegedaan, dan kan overschrijving worden aangevraagd indien dit in het belang van de speler/speelster is of bij een verhuizing over een aanmerkelijke afstand. In deze gevallen is voorafgaande toestemming nodig van het bondsbestuur.

Wanneer een speler/speelster in het lopende seizoen wel competitiewedstrijd(en) heeft gespeeld in de Mannen Eredivisie of Vrouwen Eredivisie, dan kan in de periode van 1 tot 15 december overschrijving worden aangevraagd naar een andere vereniging.

De kosten van overschrijving naar een andere vereniging zoals bedoeld in dit artikel staan vermeld in de Lijst van Administratieve heffingen en Boetes.

Evenementen kalender

Bekijk foto's

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF