!
Logo-75-jaar-NBB-Oranje-blauw-.png

BC Bumpers Sittard - Bart Janssen

Historie

Local Living Legends

BC Bumpers Sittard - Bart Janssen

Bart Janssen - BC Bumpers Sittard.png

Naam Vereniging: BC Bumpers Sittard

Naam 'Living Legend': Bart Janssen

Aantal jaar dat de 'Living Legend' lid / betrokken is bij de vereniging: 40

Rol(len) die deze 'Living Legend' binnen de vereniging gespeeld heeft: Bart is al meer dan 40 jaar het kloppend hart van de vereniging. Eerst als speler, later, en nog steeds, als coach/trainer/scheidsrechter en de laatste ca. 20 jaar ook het geweten van de technische commissie. Onder zijn verantwoordelijkheid valt de competitieplanning, zaalhuur, het aanstellen van trainers, communicatie met bond en ouders, clubblad, website en het wekelijks inregelen van alle competitie spelende teams en aanstellingen tafelen wedstrijden. Veel gaat na zoveel jaren van ervaring op de automatische piloot waar menig lid geen weet van heeft. Ook neemt hij deel aan regio overleggen met andere clubs en vanuit de NBB en probeert clubs in de regio te ondersteunen.

Waarom is deze persoon binnen uw vereniging een Living Legend? Als iemand zich Mr. Bumpers mag noemen is dat Bart. De vereniging zou na 52 jaar niet meer bestaan hebben als Bart op de cruciale momenten de kar niet had getrokken. De functie en tijdsbesteding wordt door menig lid onderschat maar als medebestuurder weet ik waarover ik praat. Bart is ook sinds 2010 ere lid van de BC Bumpers, een titel die hem te deel viel tijdens het 40 jarig bestaan van de club.

Dankwoord vanuit de vereniging aan de 'Living Legend': Als iemand zich Mr. Bumpers mag noemen dan is dat Bart Janssen. Een vrijwilliger pur sang waar menig vereniging jaloers op zou zijn. BC Bumpers uit Sittard is Bart veel verschuldigd voor zijn tomeloze inzet en hem te eren als "living Legend" is niet meer dan logisch.