!
Logo-75-jaar-NBB-Oranje-blauw-.png

Tracks Parkstad - Heerlen - Ron Kamzol

Historie

Local Living Legends

Tracks Parkstad - Heerlen - Ron Kamzol

Naam Vereniging: Tracks Parkstad

Naam 'Living Legend': Ron Kamzol

Aantal jaar dat de 'Living Legend' lid / betrokken is bij de vereniging: 30

Rol(len) die deze 'Living Legend' binnen de vereniging gespeeld heeft: In willekeurige volgorde:

- secretaris

- trainer/coach verschillende teams

- bestuurslid algemene zaken

- lid technische commissie

- lid activiteitencommissie

- cursusleider (opleiden verenigingsscheidsrechters)

- scheidsrechter

- websitebeheerder

- grondlegger/steunpilaar B.E.N.G. (topbasketball jeugd Limburg)

- onofficiële voorzitter

- verbinder (in alle opzichten)!

Waarom is deze persoon binnen uw vereniging een Living Legend? Bovenstaande uiteenzetting spreekt natuurlijk boekdelen. Daarnaast mag zijn rol in het verbreden en verbinden van de basketbalsport in Zuid Limburg ook zeker niet vergeten worden. Ron Kamzol is al jaren (één van) dé drijvende kracht(en) achter én voor Tracks Parkstad. We overdrijven het niet door te zeggen dat er o.a. zonder Ron geen Tracks Parkstad meer (of niet in de huidige hoedanigheid) zou bestaan. En nu hebben we in 2019 nog ons 50-jarig jubileum mogen vieren!

Zoals hierboven te zien heeft Ron zich over vele jaren op bijna alle mogelijke fronten ingezet en de verantwoordelijkheid gedragen voor onze vereniging. Dit met altijd evenveel betrokkenheid, rust en integriteit die hem zo kenmerkt. Altijd klaarstaan voor een ander, plannen maken, regelen, inspringen waar nodig.. ‘gewoon’ de ruggengraat van Tracks.

Dankwoord vanuit de vereniging aan de 'Living Legend': Ron, Het feit dat je altijd eerst aan anderen denkt en nooit jezelf in de spotlight zet kenmerkt en siert jou. Maar als iemand het verdient om bedankt te worden namens onze vereniging, dan ben jij het wel!

Woorden doen te kort wat jij voor Tracks Parkstad hebt betekend over de jaren heen. Maar we maken héél graag van deze mooie gelegenheid gebruik om het toch enigszins te proberen.

Ron, ontzettend bedankt dat jij je al zo lang zo hard inzet voor Tracks en wat jij voor de vereniging hebt betekent! Dit namens iedereen die Tracks Parkstad een warm hart toedraagt!

Je bent met recht een ‘Living Legend’ voor ons.