!
Logo-75-jaar-NBB-Oranje-blauw-.png

WSV basketball - Apeldoorn - Wilma Ista

Historie

Local Living Legends

WSV basketball - Apeldoorn - Wilma Ista

Naam Vereniging: WSV basketball

Naam 'Living Legend': Wilma Ista

Aantal jaar dat de 'Living Legend' lid / betrokken is bij de vereniging: 14

Rol(len) die deze 'Living Legend' binnen de vereniging gespeeld heeft: Wilma doet het wedstrijdsecretariaat, stelt de schema's op voor tafelaars en scheidsrechters én stuurt reminders, regelt de spelregelbewijzen en scheidsrechterscursussen, doet het zaalsportoverleg namens de afdeling basketball, geeft training aan de dames recreanten, is teammanager van dames 1 (wat inhoudt dat de rijschema maakt, de statistieken per wedstrijd bijhoudt en rond stuurt en de tenues wast), daarnaast is Wilma dit jaar coördinator Commissie Tecnische Zaken geworden (D.w.z. dat de de trainers/coaches aanstuurt en overleg organiseert)

Waarom is deze persoon binnen uw vereniging een Living Legend? De bovenstaande lijst spreekt voor zich. Wilma is echt een gouden kracht zonder wie de vereniging niet zou bestaan.

Dankwoord vanuit de vereniging aan de 'Living Legend': Wilma, jij bent echt een gouden kracht voor onze vereniging. Je pakt aan en doet wat je afspreekt. En wat je aanpakt werk je tot in de puntjes uit. Zonder jouw jarenlange inzet, zou de vereniging niet zijn wat hij nu is. Wat zouden we moeten zonder jou?

Wilma, we willen je heel hartelijk danken voor al je inzet die wij zeer waarderen!! Dit uitje is je van harte gegund!