!
Logo-75-jaar-NBB-Oranje-blauw-.png

BV Leiderdorp - Simone van Meurs

Historie

Local Living Legends

BV Leiderdorp - Simone van Meurs

Simone van Meurs.jpg

Naam Vereniging: BV Leiderdorp

Naam 'Living Legend': Simone van Meurs

Aantal jaar dat de 'Living Legend' lid / betrokken is bij de vereniging: 20

Rol(len) die deze 'Living Legend' binnen de vereniging gespeeld heeft: speelster, trainer, Technische commissie (langere periode alleen), bestuurslid, schoolbasketball, activiteitencommissie, organisatie van het kamp aan begin seizoen voor de jeugd

Waarom is deze persoon binnen uw vereniging een Living Legend? Simone heeft in de tijden dat het slecht ging met BVL een belangrijke rol gespeeld in het in leven houden van de vereniging en de wederopbouw daarna. Wie BVL zegt, zegt Simone

Dankwoord vanuit de vereniging aan de 'Living Legend': Dank is voldoende maar eigenlijk niet genoeg. BVL is Simone en vaak ook andersom, een keer in het zonnetje staan is mooi en terecht.

Dank van iedereen die in al die jaren dankzij jouw inzet kon spelen!