!
Logo-75-jaar-NBB-Oranje-blau.2e16d0ba.fill-1920x690-c100 (1).png

Venlo Sport Crusaders - Petra Valkenberg

Historie

Local Living Legends

Venlo Sport Crusaders - Petra Valkenberg

petra .jpeg

Naam Vereniging: Venlo Sport Crusaders

Naam 'Living Legend': Petra Valkenberg

Aantal jaar dat de 'Living Legend' lid / betrokken is bij de vereniging: 25

Rol(len) die deze 'Living Legend' binnen de vereniging gespeeld heeft: Trainer, Bestuurstaken, Scheidrechters opleiden, inplannen, fluiten binnen en buiten de vereniging, Wedstrijdspeelster

Waarom is deze persoon binnen uw vereniging een Living Legend?: Petra heeft een hart voor de basketbalvereniging. Zij is degene die soms tot middennacht bezig is om alles goed te regelen en dan nog even wat appjes stuurt 😊. Naast haar eigen takenpakket is ze altijd betrokken en oprecht geïnteresseerd naar wat er speelt binnen de vereniging.

Dankwoord (max 20 zinnen) vanuit de vereniging aan de 'Living Legend': Petra, bedankt voor jouw enthousiasme, inzet en betrokkenheid bij Venlo Sport Crusaders!

Wat fijn dat jij bij onze vereniging hoort. Op deze manier een blijk van waardering. Team together!