!
Logo-75-jaar-NBB-Oranje-blau.2e16d0ba.fill-1920x690-c100 (1).png

B.V. Batouwe - Bemmel - Helma Bouwmeister

Historie

Local Living Legends

B.V. Batouwe - Bemmel - Helma Bouwmeister

Naam Vereniging: Batouwe Basketball

Naam 'Living Legend': Helma Bouwmeister

Aantal jaar dat de 'Living Legend' lid / betrokken is bij de vereniging: 40

Rol(len) die deze 'Living Legend' binnen de vereniging gespeeld heeft: speelster bij dames 1 en 2, nu bij de reacreanten, penningmeester, verzorgt tafelcursussen, voorzitter, moeder van basketballers ;-)

Waarom is deze persoon binnen uw vereniging een Living Legend?: Helma is begonnen als klein meisje bij de mini's. De oude garde binnen de vereniging hebben we even gevraagd wat ze allemaal heeft gedaan. Ze is meer dan 40 jaar lid van de club en naast haar basketbalperiode vroeger bij dames 1 heeft ze verschillende taken en functies gehad binnen het bestuur. Dit seizoen heeft ze haar taak als penningmeester over gedragen. Ze geeft nog steeds tafelcursussen voor de jeugd. Al met al een enorme aanwinst voor onze club. We willen haar enorm bedanken voor haar inzet.

Dankwoord vanuit de vereniging aan de 'Living Legend': Beste Helma, namens het bestuur en alle leden van Batouwe Basketball willen we je heel hartelijk bedanken voor alle jaren ( 40+) die je bij de club betrokken bent geweest. Begonnen als mini speelster en nu spelend bij de dames recreanten. Je hebt allerlei verschillende taken binnen het bestuur vervult (voorzitter & penningmeester), waar we erg blij mee zijn geweest. We hopen dat de leden nog jaren aan je tafelcursussen kunnen deelnemen.

Kortom DANK JE WEL.