!
Logo-75-jaar-NBB-Oranje-blauw-.png

Tracks Parkstad - Heerlen - Jaap Kersjes

Historie

Local Living Legends

Tracks Parkstad - Heerlen - Jaap Kersjes

Naam Vereniging: Tracks Parkstad

Naam 'Living Legend': Jaap Kersjes

Aantal jaar dat de 'Living Legend' lid / betrokken is bij de vereniging: 50

Rol(len) die deze 'Living Legend' binnen de vereniging gespeeld heeft: Bestuurslid, speler, scheidsrechter, lid technische commissie, trainer/coach, verbinder tussen middelbare school en vereniging.

Waarom is deze persoon binnen uw vereniging een Living Legend? Als je Tracks Parkstad zegt, dan zeg je Jaap Kersjes in dezelfde zin. Jaap is een boegbeeld van de vereniging. Hij is oprichter van Nepomuk waaruit Tracks Parkstad na verschillende fusies is ontstaan.

Jaap heeft een uitstekende kijk op basketball, hij weet hoe het in alle niveau's er aan toegaat en staat menig trainer/coach, bestuur en speler met raad ter zijde.

Of je hem nu voor een groep senioren neerzet of voor een groep beginnelingen van U10, hij maakt er altijd een leuke training van.

Daarnaast zijn er enkele uitspraken van Jaap legendarisch geworden. Een ervan komt altijd terug wanneer Jaap uitleg geeft op de training en een speler vraagt of het ook op een andere manier kan, dan zegt Jaap: "Het kan allemaal, het kan ook met een hoed op!"

Toevallig is Jaap dit jaar ook 50 jaar lid van de NBB en dit alleen al maakt hem een Living Legend.

Dankwoord vanuit de vereniging aan de 'Living Legend': Beste Jaap, jouw inzet, betrokkenheid, wijsheid en energie is een voorbeeld voor iedereen die lid is van onze vereniging. Namens alle leden en het bestuur bedankt voor het trainen, coachen, opleiden, je luisterend oor, je wijze adviezen, de fijne gesprekken, je onuitputtende inzet en je grote hart voor het basketball in onze vereniging.