!
Logo-75-jaar-NBB-Oranje-blauw-.png

LandsLake Lions - Landsmeer - Jaap Pelk

Historie

Local Living Legends

LandsLake Lions - Landsmeer - Jaap Pelk

Jaap.jpg

Naam Vereniging: LandsLake Lions

Naam 'Living Legend': Jaap Pelk

Aantal jaar dat de 'Living Legend' lid / betrokken is bij de vereniging: 50

Rol(len) die deze 'Living Legend' binnen de vereniging gespeeld heeft: Jaap speelt al vanaf het begin een buitengewoon belangrijke rol in onze vereniging - en doet dat nog steeds. Hij was in de pioniersjaren coach van de heren-1 en speelde daarin zo nodig zelf ook mee. Hij was jeugdtrainer, lid van de technische commissie, deed zaaldiensten, was jurylid, trad op als scheidsrechter, organiseerde toernooien en deed – bij voorkeur achter de schermen – verder alles wat nodig was om de club draaiende te houden. Verder was hij actief betrokken bij het Bolwerk Waterland, waarvan hij onder meer de ledenadministratie deed en wedstrijdsecretaris was.

Waarom is deze persoon binnen uw vereniging een Living Legend? Omdat Jaap ook nu nog onmisbaar is voor de club. Hij niet alleen wedstrijdsecretaris (een behoorlijke taak in de chaotische coronajaren), maar ook betrokken bij vele andere zaken, zoals Basketball's Cool, de werving van nieuwe leden, de organisatie van toernooien enzovoort enzovoort. Jaap kent iedereen en iedereen kent Jaap en hij is dan ook niet voor niets erelid van onze vereniging.

Dankwoord vanuit de vereniging aan de 'Living Legend': Jaap, wat jij in de loop der jaren allemaal voor de vereniging hebt gedaan, is eigenlijk te veel om op te noemen. Namens het bestuur en natuurlijk alle leden kunnen we je alleen maar heel erg bedanken voor je niet-aflatende inzet en energie!