!
Logo-75-jaar-NBB-Oranje-blauw-.png

United Academy - Nijmegen - Frans van de Geer

Historie

Local Living Legends

United Academy - Nijmegen - Frans van de Geer

frans.JPG

Naam Vereniging: United Academy

Naam 'Living Legend': Frans van de Geer

Aantal jaar dat de 'Living Legend' lid / betrokken is bij de vereniging: 6

Rol(len) die deze 'Living Legend' binnen de vereniging gespeeld heeft: Frans is vrij snel na de start van TBG Dragons, nu United Academy, actief geworden als bestuurslid. Hij is een aantal jaren voorzitter geweest. Op dit moment is Frans actief in de technische commissie.

Waarom is deze persoon binnen uw vereniging een Living Legend? Frans is een living legend omdat hij al tientallen jaren zoveel betekent voor het basketbal in de regio Nijmegen. Er zijn weinig iconen in de basketbal wereld die zich zo belangeloos inzetten voor de sport. Hij is zeer actief geweest binnen verschillende verenigingen in de regio Nijmegen: Cheetah, Wildcats, Wyba, Matrixx Magixx, United Academy. Hij is een echte verbinder en zoekt altijd de samenwerking. Frans is begonnen als speler en heeft daarna zo’n beetje alle rollen die je kunt hebben in de basketbal wereld vervuld. Hij heeft vele teams getraind, is jarenlang bestuurslid geweest, gaf trainers en scheidsrechter cursussen. Ook bij de bond heeft hij een waardevolle bijdrage geleverd aan de basketbalsport.

Dankwoord vanuit de vereniging aan de 'Living Legend': Beste Frans, iedereen die we gevraagd hebben wie United Academy moet voordragen als living legend kwam met dezelfde naam: Frans van de Geer. Want zeg je basketbal, dan zeg je Frans en zeg je Frans, dan zeg je basketbal.

Frans, dank je wel voor je enorme inzet voor United Academy. Jarenlang was je voorzitter van TBG Dragons en heb je zo’n beetje al je vrije uren aan de club besteed. Naast het werk in het bestuur deed je ook veel praktisch werk. Je was actief als beheerder van de hal, de Horstacker en de kantine. Je was er eigenlijk altijd. Een paar jaar geleden heb je het voorzitterschap overgedragen aan Sjang van der Wiel. Gelukkig ben je nog steeds betrokken bij United Academy. Op dit moment zet je al je kennis en ervaring in bij de technische commissie.

Verder willen we je bedanken voor alles wat je betekent voor het basketbal in de regio Nijmegen. Er zijn weinig personen die zoveel rollen hebben vervuld bij zoveel verschillende verenigingen. Je hebt aan de wieg gestaan van Matrixx Magixx en levert nu weer een belangrijke bijdrage aan professioneel basketbal in Gelderland. Gelderland is na een afwezigheid van een aantal jaren nu weer vertegenwoordigd op het hoogste niveau.

Frans, namens alle spelers, coaches, vrijwilligers en bestuur van United Academy: dank je wel!