!
Logo-75-jaar-NBB-Oranje-blauw-.png

Green Lions - Harlingen - Rudy Veenstra

Historie

Local Living Legends

Green Lions - Harlingen - Rudy Veenstra

Rudy Veenstra.jpg

Naam Vereniging: Green Lions

Naam 'Living Legend': Rudy Veenstra

Aantal jaar dat de 'Living Legend' lid / betrokken is bij de vereniging: 35

Rol(len) die deze 'Living Legend' binnen de vereniging gespeeld heeft: Trainer/coach, scheidsrechter, wedstrijd secretaris, voorzitter bestuur, clinics geven.

Waarom is deze persoon binnen uw vereniging een Living Legend?: Rudy heeft heel veel betekent voor de club. Heeft de club op nieuw opgebouwd tot een succesvolle vereniging. Zelf als trainer, scheidsrechter en coach maar ook bij het opleiden van trainers en scheidsrechters. Hij maakt mensen enthousiast en probeert te club en leden verder te helpen. Een thuis wedstrijd dag zonder Rudy is niet in te denken. Iedereen kent hem.

Dankwoord vanuit de vereniging aan de 'Living Legend': Rudy, wij willen jou graag in het zonnetje zetten voor al je inzet in de vereniging van alle jaren. De vele functies die jij hebt uitgevoerd hebben de verenging verder geholpen. Je geniet ervan om leden en dus uiteindelijk de club verder te helpen. Een thuis wedstrijd dag zonder jou is niet in te denken. We zijn blij met jou inzet en fanatisme.