!
Logo-75-jaar-NBB-Oranje-blauw-.png

Black Stars - Rhenen- Henry van Breenen

Historie

Local Living Legends

Black Stars - Rhenen- Henry van Breenen

Breenen

Naam Vereniging: Black Stars Rhenen

Naam 'Living Legend': Henry van Breenen

Aantal jaar dat de 'Living Legend' lid / betrokken is bij de vereniging: 46

Rol(len) die deze 'Living Legend' binnen de vereniging gespeeld heeft: Wat niet?

Voorzitter, trainer, coach, wedstrijdsecretaris, technische zaken, scheidsrechter, begeleider stagiairs, erelid...

Waarom is deze persoon binnen uw vereniging een Living Legend?: Zonder de inzet van Henry (en zijn gezin) zou het maar de vraag zijn of de basketball vereniging nog steeds zou bestaan.

Met recht kan hij gezien worden als de drijvende kracht achter onze basketball vereniging.

In 2009 heeft hij als blijk voor zijn inzet een lintje mogen ontvangen als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Dankwoord vanuit de vereniging aan de 'Living Legend': Henry, namens alle leden en vrijwilligers bedankt voor al die jaren dat je je hebt ingezet voor onze club.

Samen met je vrouw hebben jullie veel betekend voor de club.

We zijn een kleine club met een beperkt aantal vrijwilligers, waardoor je soms noodgedwongen diverse taken tegelijk op je moest nemen.

Desondanks gaf je nooit op en ben je alsmaar doorgegaan.

We hopen dat je dit nog lang voor onze club blijft doen.