!
Logo-75-jaar-NBB-Oranje-blauw-.png

K.T.C.- Haarlem - Bea Lie-A-Tjam

Historie

Local Living Legends

K.T.C.- Haarlem - Bea Lie-A-Tjam

Naam Vereniging: KTC Basketball

Naam 'Living Legend': Bea Lie-A-Tjam

Aantal jaar dat de 'Living Legend' lid / betrokken is bij de vereniging: 30

Rol(len) die deze 'Living Legend' binnen de vereniging gespeeld heeft: KTC basketball bestaat dit jaar 30 jaar en Bea is 1 van de oprichters van onze vereniging. Bea heeft de afgelopen 30 jaar bij KTC diverse rollen vervuld. Jarenlang is ze in verschillende bestuursfunctie acief geweest. Daarnaast is Bea al meer dan 30 jaar jeugdtrainer en scheidsrechter.

Waarom is deze persoon binnen uw vereniging een Living Legend? Iedere vereniging kent ze wel; een lid dat altijd aanwezig is en waar je nooit tevergeefs een beroep op doet. Voor ons geldt dat er zonder Bea geen KTC zou zijn.

Al jaren draagt Bea haar kennis en passie van de basketball sport over op onze jeugdleden. Het betreft dan niet alleen de basketball fundamentals maar ook hoe je met elkaar omgaat en je gedraagt in en buiten het veld.

Daarnaast is Bea al 40 jaar een gewaardeerd scheidsrechter die op alle niveaus gefloten heeft.

Dankwoord vanuit de vereniging aan de 'Living Legend': Lieve Bea,

Je kennis en passie voor de basketball sport draag je al meer dan 30 jaar over op de jeugd in de regio Bloemendaal/Haarlem. Je leert de kinderen niet alleen de fundamentals van het basketball maar ook hoe ze zich in en buiten het veld moeten gedragen. Nooit doen we tevergeefs een beroep op jou. We zijn je daarvoor veel dank verschuldigd. Namens alle kinderen die ooit het basketball van jou geleerd hebben zeggen we; dank je wel Bea!

KTC Basketball, Rinze Koornstra voorzitter