!
Logo-75-jaar-NBB-Oranje-blauw-.png

WBB Giants - Bergen op Zoom - Steven de Bont

Historie

Local Living Legends

WBB Giants - Bergen op Zoom - Steven de Bont

steven.jpg

Naam Vereniging: WBB Giants

Naam 'Living Legend': Steven de Bont

Aantal jaar dat de 'Living Legend' lid / betrokken is bij de vereniging: 25

Rol(len) die deze 'Living Legend' binnen de vereniging gespeeld heeft: Onze Steven de Bont is sedert 1997 lid van WBB Giants.

En zonder schroom is Steven het belangrijkste lid van onze basketballvereniging.

Omdat aan te tonen moet je een waslijst van prestaties kunnen noemen die aan Steven zijn toe te schrijven. Heb je even?

Steven traint en coacht momenteel twee teams, te weten U22 en U12; Steven is scheidsrechter voor de club en deelt zichzelf ook vaak in als scheidsrechter waar anderen niet kunnen; Steven is de wedstrijdsecretaris van de club en regelt samen met Corne van Terheijden de huur van zalen bij de gemeente; Steven organiseert dit jaar het basketball jeugdkamp, waar circa 35 leden tot 16 jaar een weekend gezellig met z’n allen logeren op een ‘activiteitencomplex’; Steven is samen met zijn vader Ton en Arno Jordans organisator van de jaarlijkse Zomer Avond Basketbal, dat dit jaar voor de 46e keer georganiseerd gaat worden! Steven vormt een belangrijke rol in de TC. Hij is als geen ander op de hoogte van de kwaliteiten van de spelers, omdat hij nu eenmaal vaak in de zaal te vinden is. Steven kent de spelers, de ouders. Dus bij het indelen van spelers in teams is de mening van Steven belangrijk. Steven neemt jaarlijks de wedstrijdtenues van de teams in en houdt in de gaten welke sets compleet zijn en welke niet. Tenslotte is Steven al enige jaren terug lid van het bestuur van WBB Giants geworden, aangezien hij zoveel interne kennis heeft van de leden is dat vrijwel onmisbaar voor de beleidsvoering.

Waarom is deze persoon binnen uw vereniging een Living Legend? Steven is heel ‘gewoon’ gebleven. Steven is super toegankelijk en is altijd bereid om te luisteren of om iets op te pakken. Steven ‘laat absoluut geen dingen van de kar vallen’: je kunt van hem op aan!

Naast zijn dagtaak als maatschappelijk werker zijn de Giants by far zijn grootste hobby!

Dankwoord vanuit de vereniging aan de 'Living Legend': Wij zijn als leden en bestuur van WBB Giants echt dankbaar voor een geweldig lid als Steven de Bont! Dank je wel voor al je inzet, je bent onmisbaar!