!
Logo-75-jaar-NBB-Oranje-blauw-.png

Archipel - Culemborg - Ruud Wammes

Historie

Local Living Legends

Archipel - Culemborg - Ruud Wammes

Ruud.jpg

Naam Vereniging: Archipel

Naam 'Living Legend': Ruud Wammes

Aantal jaar dat de 'Living Legend' lid / betrokken is bij de vereniging: 47

Rol(len) die deze 'Living Legend' binnen de vereniging gespeeld heeft: Ruud is lid geworden in 1975 als 13-jarige jongen. Zijn oudere broer IJsbrand was ook al jaren lid. Op zijn 17e werd hij trainer van een jongensteam. Naast speler en trainer/coach binnen de club, heeft hij de nodige wedstrijden gefloten en ook in het bestuur van Archipel meegedraaid, een flink aantal daarvan als voorzitter (ca 15 jaar). De laatste jaren is Ruud nog steeds actief als recreant.

Waarom is deze persoon binnen uw vereniging een Living Legend? Zie boven. Ruud is in Culemborg wijkagent bij de politie en ook buiten Archipel voor velen een bekend gezicht.

Dankwoord vanuit de vereniging aan de 'Living Legend':

Ruud Wammes is als bijna dertienjarige bij Archipel gaan trainen. Zijn oudere broer IJsbrand was al lid en het leek Ruud ook wel wat. Tenminste, als er een team was. Want Ruud moest eerst nog de nodige vriendjes en klasgenoten ronselen in de zomervakantie. Ruud Wammes is al sinds 1975 lid van Archipel, en een van onze ereleden.

Begonnen bij de adspiranten (de indeling naar leeftijd was destijds: aspiranten, kadetten, junioren senioren). Met de kadetten speelde Ruud daarna in een kampioensteam. Hij werd op zijn 17e gevraagd om een jeugdteam te trainen en te coachen. Wat hij met succes heeft gedaan. Naast jarenlang actief als speler en trainer/coach binnen de club, heeft hij de nodige wedstrijden gefloten, bardiensten gedraaid, toernooien georganiseerd en in het bestuur van Archipel gezeten, daarbij ook jarenlang als voorzitter. Momenteel nog steeds actief spelend als recreant, elke vrijdagavond in onze vaste sporthal Interweij in Culemborg.

Ruud Wammes, echt een clubicoon zoals je er niet veel meer aantreft in verenigingen als de onze.